Spring naar inhoud
Op deze pagina staan de vacatures van de gemeente Papendrecht.


Teamleider Beheer

Wij willen Papendrecht laten bruisen!
Jij zorgt voor structuur en transparantie.

 

Wat ga je doen?

De opdracht
Gezien de maatschappelijke en organisatieveranderingen, vraagt de functie van Teamleider Beheer om een persoon die structuur gaat brengen en de samenwerking binnen het team gaat versterken.

De focusgebieden zijn dan ook:

1. Organisatiecultuur (verbetering van samenwerking, communicatie en werkethiek)
2. Leiderschap (persoonlijke en teamontwikkeling)
3. Marktconform werken (professioneel en zakelijk denken en handelen)

Het resultaat na een jaar?
Je hebt ertoe bijgedragen dat de medewerkers in je team meer verantwoordelijkheden nemen, vanuit zelfvertrouwen handelen en professioneel opereren in samenwerking met de andere teams. Ook is een duidelijke projectstructuur ingevoerd.

Hoe ga je dat aanpakken?
Het begint met het zetten van een duidelijke stip op de horizon en hier vervolgens samen met het team naar toe werken. Hoe dan? Door het structureren van processen en heldere communicatie. Creëer duidelijke verwachtingen bij je medewerkers en wees transparant. Stuur de medewerkers in eerste instantie taakgericht aan en begeleid hen in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Benoem successen, geef feedback op eenieders bijdrage en bevorder zo het eigenaarschap binnen het team. Neem de medewerkers geleidelijk mee in deze verandering. Je hebt oog voor alle betrokkenen die een bijdrage leveren aan die dienstverlening en tegelijkertijd stuur je op resultaten. Toets wat de collega’s aankunnen en voel aan wat elk individu nodig heeft aan begeleiding. Je staat dicht bij de medewerkers en geeft ze de ruimte en het vertrouwen om zich verder te ontwikkelen.

De planning, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden vragen om een meer professionele en zakelijke aanpak. Dat betekent dat je aandacht gaat besteden aan de implementatie van de juiste kwaliteitskaders, heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden. Om dit te bewerkstelligen, ga je regelmatig tussen de medewerkers staan om te zien wat er in het veld gebeurt. Alle teamleden mogen zich nog meer bewust zijn van de impact van hun werkzaamheden op de gemeente Papendrecht.

Een onderdeel van de professionalisering is de projectcontrole, deze moet verder gestructureerd worden. Dit hangt samen met het durven maken van keuzes. Pas wanneer bewuste keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden, kan de gewenste kwaliteit geleverd worden. Door goede communicatie en samenwerking met andere teams kunnen uiteindelijk mooie eindproducten opgeleverd worden.

Samen zorgen jullie voor het groen-, weg- en waterbeheer in Papendrecht en daar mag men trots op zijn!

Samen met de andere teamleiders vorm je eveneens zelf een team. In deze rol is het belangrijk dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de operationele bedrijfsvoering en vanuit concerngedachte sturing geeft. Als team adviseer je de directie over de voortgang en doorontwikkeling.
 

Wat neem je mee?

 • Enthousiasme, positieve mindset en lef!
 • Openheid, duidelijkheid en consistent gedrag
 • Ervaring in het aansturen van teams, processen en projecten
 • Situationeel leiderschap om ieder individu in hun kracht te zetten
 • Hbo werk- en denkniveau, affiniteit met het domein beheer
 • Sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus (teamleden, MT-leden)
 • Inzicht in financiële en administratieve processen

Waar kom je te werken?

De gemeente Papendrecht werkt voor bijna 33.000 inwoners en biedt een unieke mix van groen, water en stedelijk gebied. De gemeentelijke organisatie is in beweging. Door het vergroten van haar wendbaarheid en de behoeften van de inwoners en belanghebbenden centraal te stellen wil de gemeente Papendrecht nog meer in verbinding komen te staan met de samenleving.
Samen met zes andere gemeenten staan ze sterk in de regio Drechtsteden en vormen ze de 'stad aan het water'.

De uitdaging
Maatschappelijke veranderingen hebben een grote impact op het leven van inwoners. Hoe ziet de samenleving van de toekomst eruit? Welke ondersteuning heeft iemand nodig en wat verwacht hij/zij daarin van de gemeente? Steeds vaker nemen inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zelf het initiatief om maatschappelijke taken op te pakken. De rol van de gemeente verandert daardoor. Het biedt gemeenten ook kansen en uitdagingen.

Voor Papendrecht liggen de kansen en uitdagingen in het vinden van een goede balans tussen de politieke agenda, de wensen van de samenleving en de rol van de gemeentelijke organisatie.

Ambitie
Om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en om meer in verbinding te staan met de buitenwereld heeft de gemeente Papendrecht ervoor gekozen om in wendbare teams te gaan werken. Voor het team Beheer zijn wij op zoek naar een teamleider. Een persoon die planmatig en projectmatig werken binnen de afdeling vorm gaat geven en bovenal de medewerkers versterkt.
Het team Beheer is verantwoordelijk voor de volgende disciplines: groenbeheer, waterbeheer (riolering, grondwater, hemelwater, watergangen), wegbeheer, spelen en gegevensbeheer.
De ambitie van de gemeente Papendrecht is een bruisend Papendrecht realiseren door het vergroten van de flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie en nauwe samenwerking met de lokale samenleving!

Wie worden je collega's?
Het team Beheer is één van de twaalf gemeentelijke teams en bestaat uit de volgende disciplines: groenbeheer, waterbeheer (riolering, grondwater, hemelwater, watergangen), wegbeheer, spelen en gegevensbeheer.
Het totale team bestaat uit 7 medewerkers.
 

Wat bieden we jou?

Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.859,- bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur (schaal 11).

Wij zijn een moderne werkgever. Jij krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, pensioen, flexibele werktijden, verlof- en studiefaciliteiten en een Individueel Keuze Budget. Hier vind je al onze arbeidsvoorwaarden.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Zelfstandige functie, waarin je veel samenwerkt met je team en andere teamleiders
 • Uitdaging om afdeling Beheer verder te organiseren tot een gestroomlijnd team
 • Flexibele werkplek in een fris en gemoderniseerd gemeentehuis
 • Goede huisvesting met moderne faciliteiten, in 2020 nieuwe werf!
 • Een energieke en ambitieuze gemeente

De organisatie is volop in ontwikkeling. En jij groeit mee!
 

Solliciteren of meer weten?

Dan zijn wij super benieuwd naar jou! Vragen? Bel of app met Rindert Bosselaar (06 – 25 09 52 42) of Karin van Meteren (078 – 77 06 244).


Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Zie ook: https://www.werkenvoorpapendrecht.nl/

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijk geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

 

Vacaturenummer60041
Aantal uur per week36
Organisatieonderdeelgemeente Papendrecht
Reageer voor19-11-2019